/ by /   Konferencije / 0 comments

“NEXUS” Summit

Cilj projekta:

Cilj projekta „NEXUS“ Summit koji se održava od 02.-04.10.2019 godine u Brčkom u BIH jeste uspostavljanje i osnaživanje suradnje, te prijenos znanja između mladih i mladih poduzetnika iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore.

Detaljni opis projekta:

NEXUS Summit trodnevni je projekt koji će se održati u Brčkom i okupiti mlade iz cijele  Bosne i Hercegovine, te iz susjednih zemalja Srbije, Hrvatske i Crne Gore s ciljem osnaživanja i izgradnje bolje i održive zajednice. Ciljna skupina projekta su mladi u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, a primarni cilj projekta je uspostavljanje i osnaživanje suradnje, te prijenos znanja među predstavnicima različitih sektora (mladi, akademski sektor, privredni sektor i javni sektor) unutar Bosne i Hercegovine. Ciljana skupina projekta su mladi od 18 do 35 godina koji su u potrazi za neformalnim načinima edukacije koja će im pomoći u osobnom i profesionalnom napretku.

Specifični ciljevi projekta odnose se na:

• Okupljanje i povezivanje najambicioznijih mladih ljudi iz svih gradova kako bi se osigurao transfer znanja i vještina relevantnih predavača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore ka mladim u Bosni i Hercegovini,

• Podizanje svijesti o važnosti neformalnog obrazovanja i vještina ključnih za uspjeh na današnjem tržištu rada,

• Stvaranje koherentne zajednice mladih ljudi i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine koji će pružiti potporu i know-how za buduće projekte.

• Promocija Brčko Distrikta kao poveznice između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske te postavljanje Brčko Distrikta kao centra za mlade poduzetnike iz regiona a sve u cilju boljeg razvoja i povezivanja.

Hipoteza da je potrebno održavati više konferencija u Bosni i Hercegovini usmjerenih ka povezivanju mladih i stručnjaka iz zemlje, neformalnom obrazovanju i podizanju kompetencija pokazala se točnom nakon provedenog pilot projekta u 3 grada u Bosni i Hercegovini:

Bihać – 11.04.2018.

Tuzla – 13.04.2018.

Mostar  –  20.04 2018.

Upravo kroz 3 grada održale su se jednodnevne koferencija na kojoj je očekivano 50

sudionika, a brojka je premašena za:
Bihać –  56%, odnosno na konferenciji je prisustvovalo 128 sudionika.

Tuzla –  110% odnosno na konferenciji je prisustvovalo 155 sudionika.

Mostar – 312% odnosno na konferenciji je prisustvovalo 256 sudionika.
Od kojih je 34 % sudionika bilo iz više od 19 gradova diljem Bosne i Hercegovine, a ostalih 56 % je bilo iz navedenih gradova.

Konferencije su organizirane od strane osnivača Udruženja Mreža mladih Poduzetnika „LUX“ na temu “Neformalno obrazovanje kao korak do uspjeha”, a sudjelovalo je 18 govornika i 65 partnera iz različitih sektora (od poduzeća, akademskog sektora, privrednog sektora i javnog sektora) koji su pridonijeli uspjehu konferencije.

Na temelju demografske analize sudionika i prikupljenih izjava svih uključenih strana odlučilo se u 2019 godini podići projekt na državnu razinu i povećati uključenost svih mladih poduzetnika iz organizacije Mreža mladih poduzetnika „LUX“ iz Bosne i Hercegovine kako bi se osigurao prijenos znanja i vještina mladima u Bosni i Hercegovini i stvorila održiva i koherentna zajednica koja će u budućnosti podupirati projekte koji mladi provode i pomoći njihovu realiziranju.

Pripremna faza projekta uključuje razdoblje od 01.04.2019. do početka održavanja konferencije 02.10.2019.godine u kojemu se strategija razrađuje na zadatke u svim područjima nužnim za ostvarivanje ciljeva konferencije (logističko administrativni zadaci – osiguravanje prikladnog prostora za održavanje konferencije (U sklopu Međunarodnog sajma poduzetništva i obrta „BOSP-EXPO“ 2019 Brčko), definiranje konačnog rasporeda događanja, dovođenje predavača iz različitih gradova Bosne i Hercegovine, marketing – medijski plan, marketinška strategija, financijsko računovodstveni zadaci – priprema financijskog plana, pronalaženje partnera u lokalnim zajednicima i na regionalnoj razini  itd.)

Implementacijska faza projekta odnosi se na tri dana održavanja konferencije u Brčkom gdje će se posebna pozornost pridati logističkim zadacima u smislu organizacije putovanja za predavače, kanalima komunikacije s partnerima, predviđanju vjerojatnosti nastupanja pojedinih rizika i načina rješavanja i samoj izvedbi događanja.

Nakon implementacijske faze pristupiti će se fazi eksploatacije i diseminacije (10. mjesec 2019.) rezultata u kojoj će se odrediti kanali diseminacije, cilj diseminacije i broj ljudi obuvaćenih istom.

Zadnja faza projekta odnosi se na evaluaciju, odnosno vrednovanje rezultata (11. mjesec 2019.).

Predviđeni početak provedbe projekta 01.04.2019. Predviđeni završetak provedbe projekta 31.11.2019.

Zemljopisno područje provedbe projekta: – lokalna razina i državna razina– održavanje predkonferencija u Mostaru, Banja Luci, Sarajevu, Zenici, Bihaću, Gračanici i Tuzli, regionalna razina – marketing.

Korisnici obuhvaćeni projektom:

Ciljana skupina projekta su mladi od 18 do 35 godina koji traže neformalne načine edukacije koja će im pomoći u osobnom i profesionalnom napretku.   

Broj i strukturu korisnika obuhvaćenih projektom:
– 450 sudionika konferencije.

– 100.000 medijski doseg na regionalnoj razini, minimalno 3 partnera iz akademske i poslovne zajednice

VREDNOVANJE I ODRŽIVOST PROJEKTA

Očekivani rezultati projekta vežu se na prethodno opisane ciljeve projekta.

Primarni cilj projekta je uspostavljanje i osnaživanje suradnje te prijenos znanja među predstavnicima različitih sektora (mladi, akademski sektor, privredni sektor i javni sektor) unutar Bosne i Hercegovine.

Specifični ciljevi projekta putem kojih će se ostvariti i primarni cilj su:

• Okupljanje i povezivanje najambicioznijih mladih ljudi u navedenim gradovima kako bi se osigurao transfer znanja i vještina relevantnih predavača iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Hrvatske i Crne Gore ka mladim u Bosni i Hercegovini,

• Podizanje svijesti o važnosti neformalnog obrazovanja i vještina ključnih za uspjeh na današnjem tržištu rada,

• Stvaranje koherentne zajednice mladih ljudi i stručnjaka iz Bosne i Hercegovine koji će pružiti potporu i know-how za buduće projekte.

• Promocija Brčko Distrikta kao poveznice između Bosne i Hercegovine, Srbije i Hrvatske te postavljanje Brčko Distrikta kao centra za mlade poduzetnike iz regiona a sve u cilju boljeg razvoja i povezivanja.

Projekt će se evaluirati na temelju prethodno osmišljenih načina kontrole i dogovorenih mjera uspjeha među uključenim partnerima.

Projekt će se smatrati uspješnim ukoliko:

• Broj sudionika konferencije bude minimalno 300 sudionika koji odgovaraju ciljnoj skupini projekta,

• Ima 5 govornika koji imaju ekstenzivno iskustvo u područjima kojima se bave i minimalno 2 dolaze iz privrednog sektora (kako bi se osigurao transfer znanja među navedenim skupinama),

• Ima minimalno jednog relevantnog partnera iz svake skupine u svakom gradu (akademski partner, privredni sektor i javni sektor),

• Postigne medijski doseg cjelokupnog projekta i njegovih rezultata 100.000.

Za praćenje rezultata biti će odgovoran prijavitelj projekta koji će provesti potrebne radnje kako bi se utvrdilo ostvarenje svakog od ciljeva te će rezultati biti ukomponirani u završno izvješće o projektu. Uz standardne opise izvedbe projekta i njegove metrike, u završno izvješće mora biti ukomponirana demografska i bihevioralna analiza sudionika, popis partnera i njihova uloga u projektu, popis govornika i njihove kompetencije te marketinško izvješće projekta.

Kroz okupljanje predstavnika određenih sektora osigurava se održivost projekta u dugom roku budući da svaki od predstavnika može osigurati dio resursa potrebnih za izvođenje projekta u obliku nenovčanih kompenzacija. Također, ukoliko bude potrebno osigurati dodatna novčana sredstva za održavanje konferencija iduće godine sudionicima će biti naplaćena simbolična naknada u visini troškova potrebnih za održavanje konferencije.

SHARE THIS